אוסטרליה

אקספו 2020 דובאי » אוסטרליה

הביתן האוסטרלי בתערוכת אקספו 2020

הנושא שבחרו האוסטרלים לביתן שלהם בתערוכת האקספו, הוא "שמים כחולים חולמים".

אוסטרליה- יבשת של חדשנות!

80% מהחי והצומח ביבשת, הם ייחודיים לאוסטרליה.

מה מאפיין את הביתן האוסטרלי?

הביתן מראה את הקשר של אוסטרליה עם האדמה והטבע. הביתן אינו סגור, אלא פתוח. בביתן, יש מסך ווידיאו ענק.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

בשיתוף איזי נשיונילטי