אוקריאנה

אקספו 2020 דובאי » אוקריאנה

הביתן האומנותי של אוקרינה.

הביתן של אוקרינה מזכיר מוזיאון יפה. לביתן יש 2 קומות. בחלק החיצוני של שכבות האבן, יש חריטות. בין שכבות האבן יש חלונות זכוכית. הקומה השנייה נשענת על עמוד לנוי. אל הכניסה למבנה נכנסים בדלת מסתובבת. בתוך הביתן, יש מיצגים המדמים את הטבע הפתוח.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

בשיתוף איזי נשיונילטי